Doneer een kindertandenborstel

Tot het eind van het jaar zamelen we kindertandenborstels in voor organisatie Medical Checks for Children (MCC).
Deze organisatie heeft als missie het bevorderen van de gezondheidssituatie van achtergestelde kinderen in moeilijke omstandigheden. Door minimaal 5 achtereenvolgende jaren naar een missiegebied te gaan kunnen wij een generatie kinderen helpen gezond op te groeien.
Door hierbij binnen deze termijn de lokale organisatie(s) te betrekken bij onze werkzaamheden hopen wij dat deze ook na ons vertrek in staat zijn de controles voort te zetten.

Begin februari 2019 Kolkata (Calcutta) gaat MCC met 12 vrijwilligers ruim 1000 kinderen medisch gaan checken. Aan het eind krijgen de kinderen allemaal een tandenborstel. Wij als BYA willen minimaal 1000 kindertandenborstels inzamelen voor deze missie. Op deze manier kunnen we wat terug doen voor de kinderen in de stad Kolkata, waar de yoga die we beoefenen vandaan komt. Ghosh Yoga en Bikram Yoga heeft als bakermat Kolkata, de stad waar Bishnu Ghosh zijn Ghosh Yoga College heeft opgericht in 1923. 

Je kan elke dag de tandenborstels inleveren. 

Op woensdag 5 december is er een speciale SINTERKLAAS DONATIE LES om 17:45 uur. Als je 5 kindertandenborstels inlevert bij deze les, dan krijg je een les van ons cadeau op je lessenkaart of 2 dagen extra op je onbeperkte lessenkaart. Heb je geen lessenkaart bij ons, dan krijg je van ons deze les. Dus vier Sinterklaas met een les en donatie. De les van 20:00 uur vervalt op 5 december. 

Mocht je geld willen doneren dan kan dat natuurlijk ook: DONATIE