AANGEPAST LESROOSTER ZONDAG 22 APRIL

Op zondag 22 april is er een speciale les om 17:00 uur.

Deze speciale Bikram Yoga Hands On les zit helemaal vol.

Hierdoor vervalt de les van 17:00 uur als je geen reservering voor deze les hebt.